Apsveikumi un pateicības


 

lva-maza

Latviešu virsnieku apvienības

APSVEIKUMS

Apsveicam savu biedru, ķirurgu, docentu, Viestura ordeņa kavalieri, atvaļinātu kapteini Ojāru Uldi Aleksi ar Gada balvu par mūža ieguldījumu medicīnā! Šīs prestižās balvas pretendentus vērtē un balvu piešķir Latvijas Ārstu biedrības eksperti.

Izcilais ķirurgs, torakālās ķirurģijas aizsācējs Latvijā medicīnas studijas uzsāka Otrā pasaules kara gados. 1943. gadā tika mobilizēts latviešu leģionā un Volhovas purvos pildīja feldšera pienākumus. Pateicoties profesoram Paulam Stradiņam, kurš pamanīja Ojāra Ulda Alekša talantu un neatlaidību, Ojārs Aleksis beidza studijas.

Kad izveidojās Zemessardze, Ojārs Aleksis iestājās tajā, organizēja Zemessardzes Medicīnas daļu, vēlāk vadīja Zemessardzes medicīnas dienestu.  1998.gadā iestājies Latviešu virsnieku apvienībā. Arī tagad, savā cienījamā vecumā,  piedalās LVA pasākumos.

„Gada balvas medicīnā 2017” svinīgā pasniegšanas ceremonija notika kultūras pilī „Ziemeļblāzma” 2018. gada 9. februārī.

 


lva-maza

 

Latviešu virsnieku apvienības

APSVEIKUMS

Viestura ordeņa virsniekam,

pulkvežleitnantam

Valtam Āboliņam, 

stājoties Nacionālās aizsardzības akadēmijas rektora amatā.

 

Sirsnīgi apsveicam Jūs, pulkvežleitnanta kungs, uzņemoties jaunus, atbildīgus pienākumus!

Latvijas Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem nepieciešami jauni, mūsdienīgi izglītoti virsnieki, kas spējīgi organizēt un vadīt gan mūsu valsts aizsardzības struktūras, gan iekļauties NATO starptautiskajās vienībās, lai sargātu mieru pasaulē uz zemes, jūrās un gaisā. Nacionālā aizsardzības akadēmija ir šādu virsnieku sagatavošanas kalve.

 

Vēlam spēku, zināšanas, prasmi un panākumus jaunajā amatā!

Per aspera ad astra!

Pateicībā par līdzšinējo sadarbību,

paliekot atvērta turpmākiem kopīgiem darbiem,

Latviešu Virsnieku apvienība

 

Tās vārdā

valdes priekšsēdētājs, atvaļināts kapteinis                                                                          Aleksejs Ozoliņš

 

Rīgā, 2017. gada 8. septembrī


 

lva-maza

Latviešu Virsnieku apvienības

ATZINĪBAS RAKSTS

Mācību vadības pavēlniecības komandierim /
Nacionālās aizsardzības akadēmijas rektoram,
Viestura ordeņa virsniekam, pulkvedim

Georgam Kerlinam

līdzšinējā amata pienākumu izskaņā.

 

Pateicamies par lietišķu un radošu sadarbību daudzu gadu garumā, atbalstot jaunsargu un skolu jauniešu militāri patriotisku izglītošanu pulkveža Oskara Kalpaka atceres sarīkojumos Airītēs, Visagalā, Liepsalās!

Sakām paldies par Latvijas Karaskolas kadetu piemiņas uzturēšanu Vareļos. Esam gandarīti par kadetu un mācībspēku klātbūtni militārā goda ceremonijās Aizsaules pulkos iesauktajiem LVA virsniekiem. Lepojamies ar atjaunotajām un uzturētajām vēsturiskās Latvijas Karaskolas tradīcijām Nacionālajā aizsardzības akadēmijā un kopīgu darbu, izdodot ikgadējo žurnālu Kadets, kā arī publicējot vēsturisku notikumu izklāstus.

 

Pulkvedi, cienot Jūsu lielo personīgo ieguldījumu Mācību vadības pavēlniecības un Nacionālās aizsardzības akadēmijas izaugsmē un prestiža kāpumā, vēlam sekmes un ticam Jūsu panākumiem turpmākajā atbildīgi svarīgajā darbā!

 

Mūs vienojis un vienmēr vienos Latvijas svētais vārds! 
Per aspera ad astra!

 

Latviešu Virsnieku apvienības vārdā,

valdes priekšsēdētājs,

atvaļināts kapteinis                                                                                                                Alekejs Ozoliņš

 

Rīgā, 2017. gada 8. septembrī 

lva-maza

 

Latviešu virsnieku apvienības
GODINĀJUMS

Viestura ordeņa kavalierim, atvaļinātam kapteinim
Atim Antonam Homkam
dzīves SIMTAJĀ GODA DIENĀ

Augsti godātais Simtgadniek, Ati!

Mūža augstienē stāvot, Tu vari būt lepns, ka esi pieredzējis mūsu valsts dzimšanu, pirmos grūtos patstāvības gadus, uzplaukumu, bojā eju, laiku aiz dzelzs priekškara, Atmodu un valsts neatkarības atgūšanu.
Pēc dienesta Latvijas armijā Tu, Latgales jauneklis, mācījies projektēt un būvēt jaunas celtnes, taču nācās Latviešu leģiona pulkā cieši apņemties: “Man ir jācīnās par brīvestību…”
Niknās kaujās no Ostrovas līdz Džūkstei guvi smagus ievainojumus, bet Tev laimējās – kara viesulim norimstot, paliki Brīvajā pasaulē. Par mītnes zemi kļuva Vācija, sirdī glabājot domu: “Tu lauzi mūs, naidīgā pretvara – vēl cīņa pret tevi nav nobeigta!” un ticību: “Mēs tāles sniegsim, kur laimība!”
Iegūtās būvnieka prasmes tika liktas lietā darbos dažādās būvorganizācijās; nopelnīta augsta atzinība un kapteiņa dienesta pakāpe. Rosīgi strādāts vietējā pašvaldībā un daudzās starptautiskās sabiedriskās organizācijās, nemitīgi atgādinot: “Mana tauta smagā jūgā smok. Bet brīvību elpot grib Latvijas dēli.”
Tu esi atbalstījis latviešu organizāciju darbību Rietumvalstīs, rūpējoties, lai ātrāk pienāktu laiks, kad “zeļ jauni ozoli pie drupām, sūnu klātām.”
Tu dāvāji savu atbalstu un pieredzi tautas jaunajai paaudzei atdzimušajā Latvijā.
Gadi Tevi iecēluši Dižjubilāra godā, bet Tu joprojām esi Zemessardzes veterānu ierindā.
Tavs karavīra dzīvesgājums un visos laikos Latvijas neatkarībai veltītais darbs ir mūža mīlestības apliecinājums Dzimtenei.

Suminām, godinām un cildinām Tevi Simtgadē!

Centīsimies būt Tevis cienīgi, vienmēr atcerēties, ka mūsdienu sarežģītajā pasaulē latvietim cīņa par savas valsts un tautas nākotni nebeigsies nekad. Solāmies šajā cīņā nepagurt!
Paldies par Tavu latvisko sirdsdegsmi un mūžu, kurā kalpots

Savam godam, latvju slavai, Tēvzemei un brīvībai!

Vēlam, lai Tevi stiprina ticība Dievam, Lāčplēša gars
un Tēvzemes mīlestība!

Patiesā cieņā un sirsnībā,
Tava Latviešu virsnieku apvienība

Valdes priekšsēdētājs, atvaļināts kapteinis Aleksejs Ozoliņš

Rīgā, 2017. gada 2. februārī

 

Jubilāra sveikšana A.Homka Atim_100

LVA biedrs, Vo kavalieris, vienīgais vēl dzīvais Mores kauju rotas komandieris, atv. kapteinis Atis Antons Homka 2. februārī atzīmēja savu 100 gadu jubileju. Viņam apsveikumus nosūtīja Latvijas Valsts prezidents Raimonds Vējonis, aizsardzības ministrs Raimonds Bergmanis, NBS komandieris ģenerālleilnants Raimonds Graube, MVP komandieris/NAA rektors pulkvežleitnants Georgs Kerlins, LVA, kā arī apsveica klātienē Frankfurtē – Latvijas vēstniecības Vācijas Federatīvajā Republikā vadītājas vietnieks Jānis Bērziņš, Frankfurtes Latviešu biedrības valdes locekle Laima Spanheimere, Frankfurtes latviešu draudzes mācītājs, Frankfurtes pilsētas birģermeistars un, Kristīgo demokrātu apvienības vārdā, finanšu pārvaldnieks Uve Bekers (Uwe Becker).

Fotogrāfiju autors Franks Tobias no 02.02.2017. sveikšanas ceremonijas

 lva-maza

Godātā Latvijas virsniecības kalve!

 

“Virsnieks ir savas tautas goda nesējs. No viņa tauta sagaida goda vīra pienākumu – pildīt solījumus. Mums katram jābūt sava goda sargam.” Šī pulkveža Arvīda Krīpena atziņa jums – Latvijas Kara skolas pienākumu un tradīciju pārmantotājiem ‒ nāk līdz no tālā Latvijas Brīvības cīņu laika.

No brīža, kad kadets dod solījumu “Savam godam, latvju slavai, Tēvzemei un brīvībai!” visā mūža garumā viņš ir un paliek virsnieks, lai kurā pasaules malā ritētu viņa darba un dzīves gadi.

Esam gandarīti, ka Nacionālās aizsardzības akadēmijas absolventi to godam prot. Daudzi no viņiem pilda atbildīgus pienākumus Latvijas valsts aizsardzības jomā, kā arī starptautiskajās operācijās. Lepojamies ar šo virsnieku profesionālo darbu, ko atzinīgi novērtējuši arī NATO sadarbības partneri. Mīlot savu dzimteni un tautu un cienot citu tautu brīvības alkas, Latvijas virsnieki pilda savu misiju un nes Latvijas vārdu pasaulē.

Daudzi bijušie Nacionālās aizsardzības akadēmijas mācībspēki un absolventi ir Latviešu virsnieku apvienības biedri.

Paldies par viņu darbu! Paldies par sadarbību ar Nacionālo aizsardzības akadēmiju!

 

Sveicam jūs darba 25. gadadienā!

Vēlam sekmīgu darbu nākotnē!

Vēlam topošajiem virsniekiem ‒

vienmēr augstu turēt lepno apziņu,

ka esiet Latvijas virsnieki!

Per aspera ad astra!

Latviešu virsnieku apvienības vārdā

valdes priekšsēdētājs,

atvaļināts kapteinis Aleksejs Ozoliņš

Rīgā, 2017. gada 10. februārī