Pateicībaslva-maza

Latviešu Virsnieku apvienības

ATZINĪBAS RAKSTS

Mācību vadības pavēlniecības komandierim /
Nacionālās aizsardzības akadēmijas rektoram,
Viestura ordeņa virsniekam, pulkvedim

Georgam Kerlinam

līdzšinējā amata pienākumu izskaņā.

Pateicamies par lietišķu un radošu sadarbību daudzu gadu garumā, atbalstot jaunsargu un skolu jauniešu militāri patriotisku izglītošanu pulkveža Oskara Kalpaka atceres sarīkojumos Airītēs, Visagalā, Liepsalās!

Sakām paldies par Latvijas Karaskolas kadetu piemiņas uzturēšanu Vareļos. Esam gandarīti par kadetu un mācībspēku klātbūtni militārā goda ceremonijās Aizsaules pulkos iesauktajiem LVA virsniekiem. Lepojamies ar atjaunotajām un uzturētajām vēsturiskās Latvijas Karaskolas tradīcijām Nacionālajā aizsardzības akadēmijā un kopīgu darbu, izdodot ikgadējo žurnālu Kadets, kā arī publicējot vēsturisku notikumu izklāstus.

Pulkvedi, cienot Jūsu lielo personīgo ieguldījumu Mācību vadības pavēlniecības un Nacionālās aizsardzības akadēmijas izaugsmē un prestiža kāpumā, vēlam sekmes un ticam Jūsu panākumiem turpmākajā atbildīgi svarīgajā darbā!

Mūs vienojis un vienmēr vienos Latvijas svētais vārds! 
Per aspera ad astra!

Latviešu Virsnieku apvienības vārdā,

valdes priekšsēdētājs,

atvaļināts kapteinis                                                                                                                Alekejs Ozoliņš

Rīgā, 2017. gada 8. septembrī