Kontakti


Biedrība Latviešu Virsnieku apvienība

Reģistrācijas Nr. 40008002264
Audēju iela 16, Rīga, LV-1050

Valdes priekšsēdētājs
Tālrunis +371 26 258 577

Valdes priekšsēdētāja vietnieks
Tālrunis +371 29225770

SEB bankas konts
Biedru naudas un ziedojumu iemaksām
LV50UNLA0001001700184

.