Valdes priekšsēdētāji

No 2021.gada 24.jūlija – 2022.gada 1.septembrim
virsleitnants (rez.) Kārlis Līdaka

No 2019. gada 20. februāra – 2021.gada 24.jūlijam
pulkvežleitnants (rez.) Valdis Jurgelāns

No 2010.gada 4.jūnija – 2019.gada 20.februārim
kapteinis (atv.) Aleksejs Ozoliņš

No 2009.gada 25.februāra – 2010.gada 4.jūnijam
pulkvežleitnants (rez.) Normunds Aizpurs

No 2008.gada 16.janvāra – 2009.gada 2.janvārim
majors (atv.) Roberts Millers

No 1995.gada 30.novembra – 2008.gada 16.janvārim
virsleitnants (atv.) Tālivaldis Bērziņš

No 1991.gada 26.oktobra – 1995.gada 30.novembrim
kapteinis (atv.) Arnolds Zariņš

Biedrības pirmais priekšsēdētājs pulkvedis – leitnants Jānis Resnais

Valde

LVA 2021. gada 24. jūlija biedru sapulcē tika ievēlētā valde šādā sastāvā:

LVA valdes priekšsēdētājs, virsleitnants (rez.) Kārlis Līdaka (nolicis mandātu 1.09.2022.)
Valdes locekļi:
– komandkapteinis Artis Tirzmalis (nolicis mandātu 19.10.2021.),
– pulkvežleitnants (atv.) Ansis Strazdiņš (nolicis mandātu 11.01.2022.),
– majors Raimonds Krasinskis,
– majors (atv.) Gunārs Rusiņš,
– majors (atv.) Aivars Vucāns,
– kapteine Silva Andersone (nolikusi mandātu 11.01.2022.),
– kapteine (atv.) Sarma Līne,
– lt. (atv.) Liāna Pļaviņa.