Kontakti

  Biedrība

  Latviešu Virsnieku apvienība

  Association of Latvian Officers

  Reģistrācijas nr. 40008002264

  Audēju iela 16-5

   Rīga, LV-1050

  E-pasts:valde@virsnieki.lv

  Valdes priekšsēdētājs

   

  Valdes priekšsēdētāja vietnieks
  majors (atv.) Gunārs Rusiņš
  Tālrunis +371 29 465 476

  Valdes sekretāre – lietvede
  kapteine (atv.) Sarma Līne
  Tālrunis +371 29 481 671

  SEB bankas konts
  biedru naudas un ziedojumu iemaksām
  LV50UNLA0001001700184

  Valsts kases konts
  valsts budžeta līdzekļi
  LV84TREL990461900100B