Kontakti

  Biedrība

  Latviešu Virsnieku apvienība

  Association of Latvian Officers

  Reģistrācijas nr. 40008002264

  Audēju iela 16-5

   Rīga, LV-1050

  E-pasts:valde@virsnieki.lv

  LVA valdes priekšsēdētājs
  majors (atv.) Gunārs Rusiņš
  Tālrunis +371 29 465 476

  LVA valdes priekšsēdētāja vietnieks
  pulkvedis (atv.) Mārtiņš Liberts
  Tālrunis +371 29 130 981

  Valdes sekretāre – lietvede
  kapteine (atv.) Sarma Līne
  Tālrunis +371 29 481 671

  SEB bankas konts LV50UNLA0001001700184
  SWIFT (BIC): UNLALV2X
  (biedru nauda un ziedojumi)

  Valsts kases konts LV84TREL990461900100B
  (valsts budžeta līdzekļi)