Simbolika

Emblēma

LVA jaunās emblēmas skici pēc Latvijas Kaŗa skolas krūšu nozīmes parauga 2021. gada aprīlī uzzīmēja virsleitnants (rez.) Kārlis Līdaka; ar LVA valdes 1.08.2021. lēmumu tā apstiprināta par LVA jauno emblēmu. Tās pamatā ir pirmskaŗa Latvijā, trimdā un kopš LVA darbības atjaunošanas Latvijā no 1991. līdz 2000. gadam lietotā Kaŗa skolas krūšu nozīme – “sudraba vairogs, uz kuŗa spožs zobens ar zelta ugunskrustu; uz zobena asmens zvērastam salikta roka” (Apsardzības ministra 1922. gada pavēle nr. 29), vairoga malās papildināta ar LVA nosaukumu – LATVIEŠU VIRSNIEKU APVIENĪBA; Kaŗa skolas dibināšanas datuma vietā ir norādīts Kaŗa skolas bijušo kadetu savstarpējās palīdzības biedrības dibināšanas datums 1.XII 1922.

LVA emblēmas formā 2021. gadā ir izgatavota LVA piemiņas monēta – LVA valdes priekšsēdētāja apbalvojums.

Karogs

LVA jaunā karoga skici 22.02.2022. izveidojis virsleitnants (rez.) Kārlis Līdaka, tā apstiprināta valdes 22.02.2022. sēdē; jaunā karoga izgatavošana saskaņota un atbalstīta 8.04.2022. biedru sapulcē. Jauno karogu paredzēts iesvētīt LVA simtgades sarīkojumā 2022. gada decembrī.

LVA jaunveidojamais karogs ir taisnstūŗa formas – 198 cm gaŗumā un 128 cm platumā; karoga brīvās, ārējās malas apšūtas ar 5 cm gaŗām zelta bārkstīm. Karoga divdaļīgais kāts ir izgatavots no koka; tā kopējais garums ir 325 cm, diametrs 3.8 cm. Karoga kāts saskrūvēts ar diviem 8 cm gaŗiem metāla savienojumiem. Karoga kāta 25 cm gaŗais uzgalis sastāv no uzmavas, kuŗas augšdaļā ir Latvijas armijas starveidīgā konusveida kokarde – saulīte. Karoga kāta uzgaļa uzmavai ir apsieta 270 cm gaŗa un 1 cm bieza tumši zilā un zelta (dzeltenā) krāsā savīta krāsu aukla ar 15 cm gaŗiem zelta pušķiem auklas abos galos.

Karoga averss ir baltā krāsā. Aversa centrā ir LVA emblēma, kas sānos apņemta ar diviem zaļiem ozola zariem, kuŗi krustojas zem vairoga. Virs emblēmas centrā ar sudraba diegiem, drukātiem burtiem izšūts LVA nosaukums: LATVIEŠU VIRSNIEKU APVIENĪBA. Zem emblēmas ar sudraba diegiem izšūts LVA (sākotnēji: Kaŗa skolu beigušo kadetu savstarpējā palīdzības biedrība) dibināšanas datums: 1.XII 1922. Aversa malas apšūtas ar LVA zili dzelteno lentu.

Karoga reverss ir baltā krāsā. Reversa centrā ar sudraba diegiem, drukātiem burtiem izšūta LVA devīze: SAVAM GODAM, LATVJU SLAVAI, TĒVZEMEI UN BRĪVĪBAI! Stūros ar zelta diegiem izšūtas latvju rakstu mēness zīmes. Reversa malas apšūtas ar sarkanbaltsarkanu lentu.

LVA karogs (no 04.2000. līdz 02.2022.)
2000. gadā izveidotā karoga idejas autors un īstenotājs bija virsleitnants (atv.) Heinrichs Roginskis, karoga metu zīmēja virsleitnants (atv.) Gunārs Kramiņš, karogu darināja Ilga Kurzemniece. Karogu LVA dāvājis Ainārs Šlesers, 15.04.2000. karogu Svētā Jāņa baznīcā LVA pasniedza aizsardzības ministrs Ģirts Valdis Kristovskis; karogu iesvētīja mācītājs Juris Rubenis.
LVA iepriekšējais karogs bija taisnstūŗa formas – 139.5 cm gaŗumā un 83.5 cm platumā; tā ārējās malas apšūtas ar 5 cm gaŗām zelta bārkstīm. Karoga kāts izgatavots no koka un ir saskrūvējams no trim daļām.
Karoga kātam piestiprinātas četras piemiņas uzlikas – naglas no Aizsardzības ministrijas, Nacionālo bruņoto spēku (NBS) komandieŗa (LVA 95. gadadienā), LVA (LVA darbības atjaunošanas Latvijā 10. gadadienā) un A. Šlesera.
Informācija par LVA karoga pasniegšanu un iesvētīšanu 2000. gadā pieejama šeit:

Lente

Par LVA lenti ir pieņemta virsleitnanta (rez.) Kārļa Līdakas nedaudz pārveidotā Latvijas armijas un NBS virsnieku (parādes formas tērpa) auduma vidusjosta, kas dažādos platumos var tikt izmantota LVA reprezentācijai.

Krūšu zīme

(No 17.05.2000. līdz 1.08.2021.)

Nēsājama pie formas tērpa (sudrabs 925, zelts 585).

Piederības zīme

LVA piederības zīme ir darināta no pulēta un oksidēta apsudrabota vaŗa – Cu 90%. Tā ir kalta trīs dimensiju reljefā; tai ir nedaudz izliekta forma, saskaņā ar dizaina maketu. Piederības zīme ir 20 mm augsta, 15,7 mm plata un 1,5 mm bieza. Piederības zīme ir stiprināma ar tauriņveida stiprinājumu; tā ir nēsājama pie civilā apģērba.

Iepriekšējā piederības zīme

(No 17.05.2000. līdz 1.08.2021.)

Nēsājama pie civilā apģērba (sudrabs 925).

Simtgades piemiņas zīme

Apbalvojuma pamatā ir izmantota LVA emblēma, kas izveidota pēc Latvijas Kaŗa skolas krūšu nozīmes (apstiprināta ar Apsardzības ministra 1922. gada pavēli nr.29). Apbalvojuma galvenā grafiskā tēla pamatforma ir 18.-19.gs. gotiskais-normaņu vairogs, kuŗa vidū atrodas stilizēts, uz leju vērsts senlatviešu kaŗavīru zobens. Vairogs ir papildināts ar tā augšpusē  savītu, stilizētu lentu, uz kuŗas dzeltenā akrila krāsā (krāsas kods: 1018 yellow) ir iekrāsots LVA dibināšanas datums “1.XII 1922”. Zobena spala roktuŗa vidū ir dzeltens 45 gradu lenķī sagriezts, dzeltenā akrila krāsā iekrāsots ugunskrusts. Uz zobena asmens zvērastam uzlikta roka ar izstieptiem rādītājpirkstu un vidējo pirkstu, saliektu zeltnesi un mazo pirkstiņu. Vairogs ir vertikāli nedaudz izliekts, saskaņā ar dizaina maketu.

Gar vairoga malām, no augšējās, kreisās un labās puses (skatot pretskatā) ir uzraksts: LATVIEŠU VIRSNIEKU APVIENĪBA.

Lentes krāsu joslu salikums samazinātā izmērā atbilst Latvijas armijas virsnieku auduma vidusjostas tumši zilās un dzeltenās krāsas rakstam, kas pagriezts 90 gradu lenķī. Lentes locījuma forma ir aizgūta no 1922. gadā dibinātās Latvijas atbrīvošanas kaŗa piemiņas zīmes.

Piemiņas zīmes lentes reversā piestiprināta saspraude, ar kuŗu Apbalvojums stiprināms pie apģērba. Apbalvojuma lentes atgriezums stiprināms ar diviem tauriņveida stiprinājumiem.

Piemiņas zīme ir darināta no pulēta un oksidēta 925. raudzes sudraba. Piemiņas zīmes papildinātais vairogs, ieskaitot tā augšpusē izvietoto stilizēto lenti ar LVA dibināšanas datumu, ir 40 mm augsts, 31,4 plats un 3 mm biezs. Vairogs ir kalts trīs dimensiju reljefā, teksts un ugunskrusts ir divu dimensiju reljefā. Vairoga reversā ir LVA devīze: SAVAM GODAM, LATVJU SLAVAI, TĒVZEMEI UN BRĪVĪBAI! Reversa apakšējā daļā ir iekalti piemiņas zīmes numuri, sākot ar “001”, zem kuŗa ir iekalta sudraba prove. Vairogs ar sudraba riņķi stiprināts pie 32 mm platas muarē lentes, kuŗas augstums vidusdaļā ir 50 mm.

Simtgades piemiņas zīmes apbalvojuma komplektā ietilpst piemiņas zīme, lentes atgriezums un piederības zīme.

Simtgades piemiņas zīmes dibināšanas mērķi, māksliniecisko koncepciju, izskatu un technisko aprakstu, kā arī apbalvojuma piešķiršanas, pasniegšanas un nēsāšanas kārtību nosaka LVA valdes apstiprināts nolikums.

Piemiņas monēta LVA 95 gadi

(diametrs 40 mm).

Jubilejas medaļa Latviešu Virsnieku apvienībai 90