Oskars Baltputnis

Pēdējais Latvijā dzīvojušais Daugavas Vanagu dibinātājs, Atzinības krusta kavalieris virsniekvietnieks Oskars Baltputnis Aizsaules pulkos   Elegantā un staltā virsniekvietnieka Oskara Baltputņa mūža gadu gājuma stāsts varētu piepildīt pabiezu grāmatu. Vienmēr darbīgs, mērķtiecīgs, protot soli pa solim īstenot iecerēto, visu savu apzinīgo mūžu bijis sabiedriski aktīvs neatkarīgas Latvijas valsts patriots. 1945. gadā karagūstekņu nometnē Cēdelgemā, Beļģijā, piedalījies organizācijas Daugavas Vanagi (DV) dibināšanā. Šogad 8. jūlijā šīs organizācijas mūža biedrs ar DV Zelta nozīmi pie žaketes atloka iesoļotu mūža 94. gadskārtā. 40 gadus vadījis Daugavas Vanagu Hamburgas nodaļu, bijis Daugavas Vanagu Vācijas valdes Kultūras nodaļas vadītājs. Pēc atgriešanās Latvijā ‒ aktīvs DV majora Ernesta Laumaņa nodaļas biedrs. Tādu kopš 1993. gada Oskaru Baltputni pazīst, mīl un ciena Latviešu virsnieku apvienība (LVA).   Oskars dzimis 1921. gada 8. jūlijā Vecpiebalgā kā trešais, jaunākais, bērns. Bez Oskara ģimenē uzaugušas divas vecākās māsas. Pēc Pirmā pasaules kara ģimene dzīvojusi Daugavgrīvā, kur mantota vectēva ģimenes māja. Tajā vecāki atvēruši pārtikas preču veikalu, un saimniekojot skolojuši bērnus, veidojuši dzīvi. Pamatskolu Oskars beidzis Bolderājā. Mācījies Rīgas pilsētas amatniecības skolā; no 1938. gada līdz 1942. gadam – Raiņa vakara ģimnāzijā. 1942. gadā iestājies Latvijas Universitātes Dabas zinātņu un matemātikas fakultātē, dabas zinātņu nodaļā. Otrā pasaules kara apstākļu dēļ studijas palikušas nepabeigtas. Jau agrā jaunībā Oskars sācis darba gaitas – vispirms vecāku pārtikas veikalā, pēc tam Rīgas metāla amatnieku koppārdošanas kooperatīvā. Otrais pasaules karš izkaisīja Oskara tuviniekus – pēc kara beigām vecāki un jaunākā māsa dzīvojuši Austrālijā; vecākā māsa – Kanādā. Tagad visi miruši.  
  1. gada 1. jūlijā Oskara Baltputnis kopā ar citiem ģimnāzistiem brīvprātīgi pieteicās sargāt Rīgas tramvaju depo. Pēc tam – Bolderājā piedalījās kapteiņa Pētera Vīlipa vadītajā pašaizsardzības grupā Daugavgrīvas cietokšņa un Mangaļsalas apsardzībā; vēlāk ‒ 277. bataljona robežapsardzības uzdevumos Latgalē. Ar 1942. gada 1. maiju viņa rota tika pārskaitīta Latviešu leģiona 19. divīzijā.
Seko īsas apmācības Lugas apkārtnē, tad – fronte Volhovas purvos, (toreiz) pulkvežleitnanta Kārļa Lobes pulkā. Kā rotas ziņnesis Oskars reāli piedzīvoja visas izjūtas, ko nozīmē izpildīt dienesta uzdevumus sīvu kauju apstākļos. Pēc Volhovas viņu norīko uz brigādes štābu, ieskaita grupā nosūtīšanai uz junkurskolu Toelcā un pirms tās nopietni apmāca un trenē. Nosūtījums uz junkurskolu aizkavējās – 1942. gada 18. novembrī Latvijā tiek izsludināts jaunkareivju iesaukums, kas pēc īsām apmācībām paredzēts brigādes papildinājumam Ļeņingradas aplenkuma frontē. Oskaram kopā ar vēl četriem viņa grupas puišiem, kas prot vācu valodu, jāpavada jauniesauktie uz Lugu Krievijā, lai viņi tur strādātu kā tulki-apmācītāji. Atgriešanās Rīgā izpaliek. Ziemeļarmijas atkāpšanās gaitā Oskaram uzdod vadīt izlūku grupu izveidotajā jauniesaukto rotā. Izlūkuzdevums tiek izpildīts. Atkāpšanās kaujā Oskaru ievaino, pa etapu nosūta uz Rīgu, novieto Jēkaba kazarmās. Pēc izveseļošanās viņu norīko par vada komandieri 2. pulka 6. rotā. Uzbrukuma kaujā Oskaru ievaino vēlreiz. Viņš nokļūst kara lazaretē, tiek pārsūtīts uz Rēzekni, tad – uz Šauļiem, vēlāk – uz Jelgavu. 1944. gada jūlija beigās Oskaru no lazaretes izraksta, ar norādi doties uz karavīru pulcēšanās vietu tālākai nosūtīšanai uz atveseļošanās rotu, vai – uz savu vienību. Jelgavu nepārtraukti bombardē. Pulcēšanās vietā instruktoru nav, precīzu ziņu par frontes stāvokli arī nav. Oskars kopā ar kādu seržantu dodas uz Rīgu. Par 16. martā kaujā veikto pretuzbrukumu Oskars Baltputnis Annas ielā saņem apbalvojumu – II šķiras Dzelzs krustu. No Rīgas, sava bijušā rotas komandiera vltn. Olģerta Vinklera aicināts, Oskars ar siļķu zvejas kuģi nokļūst Liepājā. Karavīri dzīvo Liepājas Karaostas kazarmās. Izpildot priekšniecības pavēli, kurā karavīriem dota iespēja izvēlēties – doties uz Vāciju vai Kurzemes fronti, Baltputnis nolemj cīnīties frontē un nokļūst pulkvežleitnanta Rūdolfa Kociņa komandētajā 44. pulkā Kurzemē. Piedalās visās sešās Ziemassvētku lielkaujās Džūkstes, Lestenes, Rumbu māju, Jāņkroga, Bērzupes un Bikstu stacijas apkārtnē. Par kaujās izrādīto drosmi un varonību apbalvots ar I šķiras Dzelzs krustu. Atkāpšanās kaujā 1945. gada martā Oskaru ievaino. 4. aprīlī viņu ar kuģi nosūta ārstēties uz Svinamindi, Vācijā. Kara beigas un Vācijas kapitulāciju Oskars sagaida Lundenā. Līdz 1946. gada 16. martam Baltputnis atrodas gūsta nometnē Cēdelgemā, Beļģijā. Tur 1945. gada 28. decembrī, nodibinoties latviešu karavīru aprūpes organizācijai Daugavas Vanagi, arī sākās likteņa un Oskara paša izvēlētā saistība uz mūžu būt Daugavas Vanagam un pildīt pulkveža Viļa Januma teikto: “Neaizmirstiet, ka mums Latvijas karogs ir jāpārnes Dzimtenē!” Pēc atbrīvošanas no gūsta Oskars strādājis dažādus darbus gan bēgļu nometņu administrācijā, gan angļu sardžu vienībā. Emigrācijā Vācijā neklātienē studējis grāmatvedību Banku akadēmijā un nobeidzis studijas, iegūstot bilancgrāmatveža tiesības. No 1954. gada līdz aiziešanai pensijā 1986. gadā strādājis Vācu-Dienvidamerikāņu bankā. Bevernas bēgļu nometnē, Vācijā, Līgo dienā, 1948. gada 23. jūnijā, salaulājies ar Veltu Dzidru Roni. Ģimenē izaudzināts un izskolots dēls Juris Imants, kā arī audžu dēls Arvīds. Sievas tēvu, leitnantu Arvīdu Roni, Latvijas atbrīvošanas cīņu dalībnieku, 1941. gadā nošāva čeka; viņš apbedīts Baltezera kapos. Leitnanta Arvīda Roņa piemiņai ar gadiem sakuplos O. Baltputņa 2011. gadā gādāts un Likteņdārzā iestādīts ozols.  
  1. gada novembrī Apriķu pamatskolas un vēl piecu Aizputes novada skolu skolnieki un skolotāji, arī apkārtnes iedzīvotāji, ar cieņu un interesi klausījās sirmā, iznesīgā virsnieka stāstījumu par karā piedzīvotajām epizodēm un nepieciešamību jaunības gados izkopt sevī pienākuma un atbildības apziņu pret savu valsti, mācīties, sportot, augt veseliem un gudriem, kļūt par darbīgiem un atbildīgiem savas tautas un valsts sabiedrības locekļiem. Pēc šīs tikšanās O. Baltputnis saņēma gan Apriķu pamatskolas, gan Aizputes novada pašvaldības sirsnīgu pateicību.
Līdzīgi Oskara Baltputņa stāstījumi notikuši daudzviet Latvijā, un skolnieki tos uzņēmuši ar ieinteresētību. LVA lepojas ar Oskara Baltputņa pausto viedokli 2012. gada 27. jūnijā LVA virsnieku sarunās ar Valsts Prezidentu Andri Bērziņu par dažādās frontes pusēs karojušo latviešu karavīru vērtību un uzskatu tuvināšanas iespējām. Mūžīga cieņa pret saviem bijušajiem cīņu biedriem un piederība Tēvzemei ir tās vērtības, kuras Oskars ir kopis un turējis svētas visus savus karavīra un pēckara dzīves gadus. Šo vērtību apzināšanās ir pamatā Oskara nesavtīgajai rīcībai ‒ personīgam finansiālam dāvinājumam, 2011., 2012. un 2013. gadā iegādājoties un iestādot Likteņdārzā desmit ozolus, kas augs un paudīs mūžīgu piemiņu latviešu virsniekiem: jau minētajam čekas nošautajam radiniekam leitnantam Arvīdam Ronim, Oskara cīņu biedriem, Latviešu leģiona virsniekiem virsleitnantam Herbertam Osvaldam Apsānam, leitnantam Bernardam Edgaram Evertam, leitnantam Mihaelam Mananovam, kā arī saviem kolēģiem, LVA biedriem kapteinim Olģertam Vinkleram, virsleitnantiem Teodoram Kalnājam, Rolandam Kovtuņenko un Eduardam Stauveram, kā arī pulkvedim Kārlim Lobem un leģiona cīņu biedram virsleitnantam Valdim Eglājam. Nevar nepieminēt Oskara Baltputņa personīgo dāvinājumu LVA, sedzot materiāla iegādes un izgatavošanas izdevumus vienreizējām Jubilejas medaļām Latviešu virsnieku apvienībai 90 / 1922-2012, bez kurām vēsturiskās organizācijas 90 darba gadu atzīmēšana 2012. gada 3. decembrī nebūtu izdevusies tik svinīga. Vienreizējās Jubilejas medaļas par nopelniem LVA labā tika pasniegtas daudziem Apvienības biedriem un goda biedriem, Apvienības sadarbības partneriem, karavīru sabiedrisko organizāciju vadītājiem, Aizsardzības ministrijas un NBS augstākajām esošajām un bijušajām amatpersonām.   Virsniekvietnieka dzīves pavediens pārtrūka negaidot. 22. aprīlī Oskars, smaidīgs un asprātīgs, runājās ar LVA virsniekiem viņu sapulcē. 27. aprīlī Oskara sirdspuksti apstājās. Daugavas Vanagi, NBS karavīri, LVA, tuvinieki un draugi militārā goda ceremonijā atvadīsies no īstena latviešu tautas dēla 18. maijā Vecās Sv. Ģertrūdes baznīcā Rīgā. Oskara Baltputņa pelnu urniņa gulsies blakus cīņu biedriem Latviešu leģionāru Brāļu kapos Lestenē. Bet Daugavas krastā, Likteņdārzā, Oskaram mūžīgu piemiņu paudīs Kokneses fonda dāvāts un 8. jūlijā, tieši 94. dzimšanas dienā, stādīts ozols.   Oskars Baltputnis apbalvots ar: Aizsardzības ministra Atzinības rakstu (2002, 2010); Aizsardzības ministra Goda rakstu (2012); NBS komandiera 3. pakāpes goda zīmi Par nopelniem (2011); SzS/ZS komandiera 2. pakāpes goda zīmi Par kalpošanu tautai un Latvijai (2004); Daugavas Vanagu Zelta nozīmi (1970); Latvijas Republikas Valsts aizsardzības fonda Lāčplēsis goda zīmi (2010); LVA Jubilejas medaļu Latviešu virsnieku apvienība 90 (2012). Latvijas valsts proklamēšanas gadadienā, 2014. gada 18. novembrī, Oskaram Baltputnim paldies teica (un paguva pateikt) Latvijas valsts, pasniedzot valsts apbalvojumu – Atzinības krusts (5. šķ.). Lai gaišs Tev Mūžības ceļš, Oskar! Tevis darītais paliek mums.   LVA biedre, atv. kapteine Sarma Līne
xosotin chelseathông tin chuyển nhượngcâu lạc bộ bóng đá arsenalbóng đá atalantabundesligacầu thủ haalandUEFAevertonxosofutebol ao vivofutemaxmulticanaisonbetbóng đá world cupbóng đá inter milantin juventusbenzemala ligaclb leicester cityMUman citymessi lionelsalahnapolineymarpsgronaldoserie atottenhamvalenciaAS ROMALeverkusenac milanmbappenapolinewcastleaston villaliverpoolfa cupreal madridpremier leagueAjaxbao bong da247EPLbarcelonabournemouthaff cupasean footballbên lề sân cỏbáo bóng đá mớibóng đá cúp thế giớitin bóng đá ViệtUEFAbáo bóng đá việt namHuyền thoại bóng đágiải ngoại hạng anhSeagametap chi bong da the gioitin bong da lutrận đấu hôm nayviệt nam bóng đátin nong bong daBóng đá nữthể thao 7m24h bóng đábóng đá hôm naythe thao ngoai hang anhtin nhanh bóng đáphòng thay đồ bóng đábóng đá phủikèo nhà cái onbetbóng đá lu 2thông tin phòng thay đồthe thao vuaapp đánh lô đềdudoanxosoxổ số giải đặc biệthôm nay xổ sốkèo đẹp hôm nayketquaxosokq xskqxsmnsoi cầu ba miềnsoi cau thong kesxkt hôm naythế giới xổ sốxổ số 24hxo.soxoso3mienxo so ba mienxoso dac bietxosodientoanxổ số dự đoánvé số chiều xổxoso ket quaxosokienthietxoso kq hôm nayxoso ktxổ số megaxổ số mới nhất hôm nayxoso truc tiepxoso ViệtSX3MIENxs dự đoánxs mien bac hom nayxs miên namxsmientrungxsmn thu 7con số may mắn hôm nayKQXS 3 miền Bắc Trung Nam Nhanhdự đoán xổ số 3 miềndò vé sốdu doan xo so hom nayket qua xo xoket qua xo so.vntrúng thưởng xo sokq xoso trực tiếpket qua xskqxs 247số miền nams0x0 mienbacxosobamien hôm naysố đẹp hôm naysố đẹp trực tuyếnnuôi số đẹpxo so hom quaxoso ketquaxstruc tiep hom nayxổ số kiến thiết trực tiếpxổ số kq hôm nayso xo kq trực tuyenkết quả xổ số miền bắc trực tiếpxo so miền namxổ số miền nam trực tiếptrực tiếp xổ số hôm nayket wa xsKQ XOSOxoso onlinexo so truc tiep hom nayxsttso mien bac trong ngàyKQXS3Msố so mien bacdu doan xo so onlinedu doan cau loxổ số kenokqxs vnKQXOSOKQXS hôm naytrực tiếp kết quả xổ số ba miềncap lo dep nhat hom naysoi cầu chuẩn hôm nayso ket qua xo soXem kết quả xổ số nhanh nhấtSX3MIENXSMB chủ nhậtKQXSMNkết quả mở giải trực tuyếnGiờ vàng chốt số OnlineĐánh Đề Con Gìdò số miền namdò vé số hôm nayso mo so debach thủ lô đẹp nhất hôm naycầu đề hôm naykết quả xổ số kiến thiết toàn quốccau dep 88xsmb rong bach kimket qua xs 2023dự đoán xổ số hàng ngàyBạch thủ đề miền BắcSoi Cầu MB thần tàisoi cau vip 247soi cầu tốtsoi cầu miễn phísoi cau mb vipxsmb hom nayxs vietlottxsmn hôm naycầu lô đẹpthống kê lô kép xổ số miền Bắcquay thử xsmnxổ số thần tàiQuay thử XSMTxổ số chiều nayxo so mien nam hom nayweb đánh lô đề trực tuyến uy tínKQXS hôm nayxsmb ngày hôm nayXSMT chủ nhậtxổ số Power 6/55KQXS A trúng roycao thủ chốt sốbảng xổ số đặc biệtsoi cầu 247 vipsoi cầu wap 666Soi cầu miễn phí 888 VIPSoi Cau Chuan MBđộc thủ desố miền bắcthần tài cho sốKết quả xổ số thần tàiXem trực tiếp xổ sốXIN SỐ THẦN TÀI THỔ ĐỊACầu lô số đẹplô đẹp vip 24hsoi cầu miễn phí 888xổ số kiến thiết chiều nayXSMN thứ 7 hàng tuầnKết quả Xổ số Hồ Chí Minhnhà cái xổ số Việt NamXổ Số Đại PhátXổ số mới nhất Hôm Nayso xo mb hom nayxxmb88quay thu mbXo so Minh ChinhXS Minh Ngọc trực tiếp hôm nayXSMN 88XSTDxs than taixổ số UY TIN NHẤTxs vietlott 88SOI CẦU SIÊU CHUẨNSoiCauVietlô đẹp hôm nay vipket qua so xo hom naykqxsmb 30 ngàydự đoán xổ số 3 miềnSoi cầu 3 càng chuẩn xácbạch thủ lônuoi lo chuanbắt lô chuẩn theo ngàykq xo-solô 3 càngnuôi lô đề siêu vipcầu Lô Xiên XSMBđề về bao nhiêuSoi cầu x3xổ số kiến thiết ngày hôm nayquay thử xsmttruc tiep kết quả sxmntrực tiếp miền bắckết quả xổ số chấm vnbảng xs đặc biệt năm 2023soi cau xsmbxổ số hà nội hôm naysxmtxsmt hôm nayxs truc tiep mbketqua xo so onlinekqxs onlinexo số hôm nayXS3MTin xs hôm nayxsmn thu2XSMN hom nayxổ số miền bắc trực tiếp hôm naySO XOxsmbsxmn hôm nay188betlink188 xo sosoi cầu vip 88lô tô việtsoi lô việtXS247xs ba miềnchốt lô đẹp nhất hôm naychốt số xsmbCHƠI LÔ TÔsoi cau mn hom naychốt lô chuẩndu doan sxmtdự đoán xổ số onlinerồng bạch kim chốt 3 càng miễn phí hôm naythống kê lô gan miền bắcdàn đề lôCầu Kèo Đặc Biệtchốt cầu may mắnkết quả xổ số miền bắc hômSoi cầu vàng 777thẻ bài onlinedu doan mn 888soi cầu miền nam vipsoi cầu mt vipdàn de hôm nay7 cao thủ chốt sốsoi cau mien phi 7777 cao thủ chốt số nức tiếng3 càng miền bắcrồng bạch kim 777dàn de bất bạion newsddxsmn188betw88w88789bettf88sin88suvipsunwintf88five8812betsv88vn88Top 10 nhà cái uy tínsky88iwinlucky88nhacaisin88oxbetm88vn88w88789betiwinf8betrio66rio66lucky88oxbetvn88188bet789betMay-88five88one88sin88bk88xbetoxbetMU88188BETSV88RIO66ONBET88188betM88M88SV88Jun-68Jun-88one88iwinv9betw388OXBETw388w388onbetonbetonbetonbet88onbet88onbet88onbet88onbetonbetonbetonbetqh88mu88Nhà cái uy tínpog79vp777vp777vipbetvipbetuk88uk88typhu88typhu88tk88tk88sm66sm66me88me888live8live8livesm66me88win798livesm66me88win79pog79pog79vp777vp777uk88uk88tk88tk88luck8luck8kingbet86kingbet86k188k188hr99hr99123b8xbetvnvipbetsv66zbettaisunwin-vntyphu88vn138vwinvwinvi68ee881xbetrio66zbetvn138i9betvipfi88clubcf68onbet88ee88typhu88onbetonbetkhuyenmai12bet-moblie12betmoblietaimienphi247vi68clupcf68clupvipbeti9betqh88onb123onbefsoi cầunổ hũbắn cáđá gàđá gàgame bàicasinosoi cầuxóc đĩagame bàigiải mã giấc mơbầu cuaslot gamecasinonổ hủdàn đềBắn cácasinodàn đềnổ hũtài xỉuslot gamecasinobắn cáđá gàgame bàithể thaogame bàisoi cầukqsssoi cầucờ tướngbắn cágame bàixóc đĩaAG百家乐AG百家乐AG真人AG真人爱游戏华体会华体会im体育kok体育开云体育开云体育开云体育乐鱼体育乐鱼体育欧宝体育ob体育亚博体育亚博体育亚博体育亚博体育亚博体育亚博体育开云体育开云体育棋牌棋牌沙巴体育买球平台新葡京娱乐开云体育mu88qh88

Saziņai!

Ja Jums ir vēlēšanās ar mums sazināties, droši rakstiet zemāk norādītajā logā. Atstājiet arī savu e-pasta adresi un vārdu. Priecāsimies no Jums saņemt ziņu.